หรือ

น้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด

ติดต่อผู้ขาย ร้องขอราคา
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. น้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด
ไม่ระบุราคา

สถิติ
ผู้เข้าชม : 1658 ครั้ง
จำนวนการติดต่อสินค้า : 20 ครั้ง

รายละเอียดสินค้า : น้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด

คำค้น :

  Blood Group ยี่ห้อ Tulip ประเทศ India 
              - Anti-A 
              - Anti-B 
              - Anti-AB 
              - Anti-D 
              - Anti-human Globulin

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายรายนี้
ชุดตรวจหาและแยกชนิดแอนติบอดีต่อเอชไอวี
ชุดตรวจหาและแยกชนิดแอนติบ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 617 ครั้ง
ชุดตรวจการติดเชื้อดีเทอร์มีน เอช ไอ วี
ชุดตรวจการติดเชื้อดีเทอร์..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 868 ครั้ง
ชุดตรวจเลือด
ชุดตรวจเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 1004 ครั้ง
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 753 ครั้ง
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 528 ครั้ง
ชุดตรวจปัสสาวะ
ชุดตรวจปัสสาวะ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 712 ครั้ง
ที่ตรวจภูมิคุ้มกัน
ที่ตรวจภูมิคุ้มกัน
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 549 ครั้ง
ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ เอ บี
ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ เอ บี
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 701 ครั้ง
สติ๊กเกอร์ตรวจปัสสาวะ
สติ๊กเกอร์ตรวจปัสสาวะ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 814 ครั้ง
ชุดทดสอบไข้เลือดออก
ชุดทดสอบไข้เลือดออก
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 896 ครั้ง
ชุดทดสอบ
ชุดทดสอบ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 675 ครั้ง
ชุดทดสอบคัดกรองธาลัสซีเมีย
ชุดทดสอบคัดกรองธาลัสซีเมีย
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 779 ครั้ง
น้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด
น้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 1658 ครั้ง
สีย้อม
สีย้อม
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 742 ครั้ง
สีย้อมชิ้นเนื้อ
สีย้อมชิ้นเนื้อ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 690 ครั้ง
น้ำยาควบคุมของเหลว
น้ำยาควบคุมของเหลว
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 578 ครั้ง
น้ำยาทดสอบปัสสาวะ
น้ำยาทดสอบปัสสาวะ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 572 ครั้ง
เครื่องตรวจวัดระดับฮีโมโกลบินในเลือด
เครื่องตรวจวัดระดับฮีโมโก..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 945 ครั้ง
ที่ตรวจวัดระดับฮีโมโกลบินในเลือด
ที่ตรวจวัดระดับฮีโมโกลบิน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 782 ครั้ง
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 548 ครั้ง
 เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น EIKON
เครื่องวัดความดันโลหิต ร..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 540 ครั้ง
เครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมี
เครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมี
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 723 ครั้ง
เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี
เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 555 ครั้ง
เครื่องตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน
เครื่องตรวจวัดปริมาณฮีโมโ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 739 ครั้ง
เครื่องมือวิเคราะห์แร่
เครื่องมือวิเคราะห์แร่
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 458 ครั้ง
เครื่องมือวิเคราะห์ เลือด
เครื่องมือวิเคราะห์ เลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 645 ครั้ง
เครื่องมือวิเคราะห์ปัสสาวะ
เครื่องมือวิเคราะห์ปัสสาวะ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 528 ครั้ง
เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด รุ่น CA-50
เครื่องวิเคราะห์การแข็งตั..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 840 ครั้ง
เครื่องวัดระดับบิลิรูบินในน้ำเหลือง รุ่น BR-501
เครื่องวัดระดับบิลิรูบินใ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 718 ครั้ง
 เครื่องปั่นตกตะกอน รุ่น PLC – 012
เครื่องปั่นตกตะกอน รุ่น ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 662 ครั้ง
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น S-8
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 705 ครั้ง
เครื่องปั่นตกตะกอน รุ่น EBA 20
เครื่องปั่นตกตะกอน รุ่น E..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 640 ครั้ง
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 616 ครั้ง
เครื่องปั่นตกตะกอน รุ่น C2004
เครื่องปั่นตกตะกอน รุ่น C..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 617 ครั้ง
เครื่องปั่นเหวี่ยง รุ่น NF048_HE
เครื่องปั่นเหวี่ยง รุ่น N..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 604 ครั้ง
เครื่องปั่นเหวี่ยงHaematocrit รุ่น KHT-400
เครื่องปั่นเหวี่ยงHaemato..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 804 ครั้ง
เครื่องปั่นเหวี่ยงรุ่น 210
เครื่องปั่นเหวี่ยงรุ่น 210
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 640 ครั้ง
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 619 ครั้ง
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น CW12
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 650 ครั้ง
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น Serospin
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 690 ครั้ง
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น SMARTFUGE II
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 584 ครั้ง
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 631 ครั้ง
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น SMARTFUGE III
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 574 ครั้ง
เครื่องนับแยกชนิดของเม็ดเลือดโลหิต
เครื่องนับแยกชนิดของเม็ดเ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 589 ครั้ง
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 724 ครั้ง
 เครื่องนับแยกชนิดของเม็ดเลือดโลหิต
เครื่องนับแยกชนิดของเม็ด..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 685 ครั้ง
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 630 ครั้ง
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 653 ครั้ง
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 592 ครั้ง
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 560 ครั้ง
เครื่องตรวจบิลิรูบินในเด็กแรกคลอด
เครื่องตรวจบิลิรูบินในเด็..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 1089 ครั้ง
 เครื่องเขย่าสาร รุ่น VRN-360
เครื่องเขย่าสาร รุ่น VRN..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 920 ครั้ง
เครื่องผสมสารละลาย  รุ่น VM-300
เครื่องผสมสารละลาย รุ่น ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 590 ครั้ง
เครื่องเขย่าผสมเม็ดเลือดสำหรับการทำ CBC
เครื่องเขย่าผสมเม็ดเลือดส..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 738 ครั้ง
 เครื่องอุ่นแผ่นสไลด์ให้แห้ง
เครื่องอุ่นแผ่นสไลด์ให้แ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 820 ครั้ง
ตะเกียงบุนเส็นอัตโนมัติ
ตะเกียงบุนเส็นอัตโนมัติ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 617 ครั้ง
เครื่องควบคุมอุณหภูมิหลุมโลหะให้คงที่
เครื่องควบคุมอุณหภูมิหลุม..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 646 ครั้ง
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 638 ครั้ง
ตู้อบความร้อน 20ลิตร
ตู้อบความร้อน 20ลิตร
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 611 ครั้ง
ตู้เก็บรักษาเกล็ดเลือด
ตู้เก็บรักษาเกล็ดเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 682 ครั้ง
ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแนวดิ่ง
ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 455 ครั้ง
ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแนวดิ่ง
ตู้ปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 556 ครั้ง
ตู้เก็บเลือด
ตู้เก็บเลือด
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 686 ครั้ง
ตู้แช่แข็ง -60 องศาเซลเซียส
ตู้แช่แข็ง -60 องศาเซลเซียส
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 696 ครั้ง
เครื่องวัดน้ำตาล
เครื่องวัดน้ำตาล
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 615 ครั้ง
ถ้วยปัสสาวะ 60 ml ฝาเหลืองเกลียว
ถ้วยปัสสาวะ 60 ml ฝาเหลือ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 563 ครั้ง
ถ้วยปัสสาวะฝาเหลืองเกลียว
ถ้วยปัสสาวะฝาเหลืองเกลียว
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 738 ครั้ง
ถ้วยปัสสาวะฝาแดงเกลียว
ถ้วยปัสสาวะฝาแดงเกลียว
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 743 ครั้ง
ถ้วยปัสสาวะ 60 ml ฝาเขียวเกลียว
ถ้วยปัสสาวะ 60 ml ฝาเขียว..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 747 ครั้ง
ถ้วยปัสสาวะ 30 ml ฝาใส+Cap
ถ้วยปัสสาวะ 30 ml ฝาใส+Cap
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 843 ครั้ง
ถ้วยอุจจาระ30 ml ฝาใส+Cap+ช้อน
ถ้วยอุจจาระ30 ml ฝาใส+Cap..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 732 ครั้ง
ตลับเสมหะ สีเทาและสีเหลือง ฝาใส+Cap
ตลับเสมหะ สีเทาและสีเหลือ..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 902 ครั้ง
ไมโครสไลด์ชนิดปลายฝ้าและชนิดใส
ไมโครสไลด์ชนิดปลายฝ้าและช..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 818 ครั้ง
ถุงมือตรวจโรค ขนาดเบอร์ XS,S,M,L
ถุงมือตรวจโรค ขนาดเบอร์ X..
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 989 ครั้ง
เข็มฉีดยาพลาสติก
เข็มฉีดยาพลาสติก
ราคา: ไม่ระบุ
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 1043 ครั้ง

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท เฟิร์สท ไดแอกนอสติก จำกัด

จาก : อีเมล์ของคุณ : โทรศัพท์ :